Thursday, September 23, 2021

Игуасу


 Цэнхэр гариг дээр амьдарч байгаа бидэнд заавал үзэх ёстой үзэсгэлэнтэй газрууд гэж байдаг.

Тэдний нэг бол Өмнөд Өмнөд Америк тив Бразил Аргентин улсуудын хилийн заагт байх ИГАУСУ хүрхрээ юм.
No comments:

Post a Comment